Προσφορά Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Προσφορά Ασφάλισης Μοτοσυκλέτας

Προσφορά Ασφάλισης Κατοικίας

Προσφορά Ασφάλισης Σκάφους

Προσφορά Ασφάλειας Ζωής

Προσφορά Συνταξιοδοτικού Προγράμματος

Προσφορά Παιδικού Προγράμματος

Προσφορά Ασφάλισης Δανείου


Ασφαλιστικές Εταιρείες που Συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό Έτους 2012 


ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
(Σ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2012 


1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ

2. EVIMA GROUP AAE

3. NATIONAL UNION-FIRE INS.PITTSBURGH PA

4. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

5. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

7. INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α

8. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

9. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

10. GENERALI HELLAS A.A.E.

11. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.

12. ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

13. ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ

14. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

15. DEMCO INSURANCE

16. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

17. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

18. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ

19. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

20. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.

21. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

22. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.

23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

24. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

25. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

26. EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ

27. VICTORIA Α.Α.Ε. Ζ.

28. EUROSTAR Ε.Α.Ε.Α.Ζ.

29. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

30. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ )