Προσφορά Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Προσφορά Ασφάλισης Μοτοσυκλέτας

Προσφορά Ασφάλισης Κατοικίας

Προσφορά Ασφάλισης Σκάφους

Προσφορά Ασφάλειας Ζωής

Προσφορά Συνταξιοδοτικού Προγράμματος

Προσφορά Παιδικού Προγράμματος

Προσφορά Ασφάλισης Δανείου


Ειδικές Εκπτώσεις 


  • Ομαδικές Ασφάλειες 
  • Στόλοι οχημάτων 
  • Οικογενειακές ασφαλίσεις 
  • Eκπτώσεις 2 οχημάτων 
  • Σώματα Ασφαλείας 
  • Δημόσιοι Υπάλληλοι 
  • Στρατιωτικοί 
  • Κάτοχοι καρτών ανεργίας