Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Φιλικής Δήλωσης


Τι πρέπει να κάνετε:


1. Αν υπάρχουν τραυματισμοί καλέστε αμέσως την Αστυνομία.


2. Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές παρουσιάστε ένα Έντυπο Φιλικής Δήλωσης και συμπληρώστε το μαζί με τον άλλο οδηγό. Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση στυλό διαρκείας και πιέστε δυνατά για να είναι ευανάγνωστο το αντίγραφο.


3. Συμβουλευτείτε το σήμα Ασφάλισης, το δίπλωμα οδήγησης ή την πράσινη κάρτα για την απάντηση των ερωτήσεων.


4. Υποδείξτε με τόξο το αρχικό σημείο σύγκρουσης (παρ.10 του εντύπου).


5. Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνει σαφές το σχεδιάγραμμα (παρ.12 του εντύπου). Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνιδίων που έχετε συμπληρώσει.


6. Φτιάξτε το σχεδιάγραμμα του ατυχήματος (παρ.13 του εντύπου).


7. Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και απαντήστε στην αντίστοιχη ερώτηση (παρ.5 του εντύπου).


8. Μην ξεχνάτε να:

  • Υπογράψετε και οι δύο οδηγοί.

  • Κρατήστε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο έγγραφο του εντύπου.

  • Προωθήστε το Έντυπο χωρίς καθυστέρηση στην ασφαλιστική σας εταιρία.

  • Το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης δεν υποκαθιστά την δήλωση ατυχήματος προς την ασφαλιστική σας εταιρία.

  • Αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το τροποποιήσετε.


Ειδικές περιπτώσεις:

  • Εάν ο οδηγός του άλλου οχήματος είναι αλλοδαπός θα έχει παρόμοιο έντυπο που έχει συνταχθεί στην γλώσσα του. Το έντυπο αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με το δικό σας και δεν ενδιαφέρει ποιο από τα δύο θα συμπληρωθεί. Θα πρέπει όμως να κρατήσετε το πρωτότυπο ή το αντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου για να το στείλετε στην ασφαλιστική σας εταιρία. ‐ Βεβαιωθείτε ότι το Έντυπο που θα στείλετε στην ασφαλιστική σας εταιρία έχει υπογραφεί και από τους δύο οδηγούς.

  • Αυτό το έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και χωρίς εμπλοκή άλλου οχήματος π.χ.: ίδιες ζημιές, κλοπή, πυρκαγιά, τραυματισμός πεζού κ.λ.π.


Έχετε Πάντα ένα έντυπο στο αυτοκίνητό σας.

  • Το έντυπο αυτό έχει κατοχυρωθεί από την C.E.A. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων).Απαγορεύεται κάθε τροποποίηση ή παραποίηση του χωρίς την προηγούμενη άδεια της C.E.A. Απαγορεύεται ρητά η ανατύπωση του παρόντος στα Ελληνικά χωρίς την έγγραφη άδεια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.


Μπορείτε να δείτε την φιλική δήλωση εδώ. (Για να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας κάντε δεξί κλικ και "αποθήκευση ως".)


Προσφορές Ασφάλισης