Συχνές Ερωτήσεις


1. Τι πρέπει να προσέχω ιδιαίτερα σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγχω είναι αν περιέχει τις καλύψεις που έχω ζητήσει κατά την αίτηση ασφάλισης. Σε περίπτωση μεικτής ασφάλισης προσέχω ιδιαίτερα το ποσό απαλλαγής που έχω επιλέξει, γιατί επηρεάζει τόσο το ασφάλιστρο όσο και το ποσό αποζημίωσης .


2. Πότε χρησιμοποιώ τη φιλική δήλωση;

Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, με την προϋπόθεση: Α. Ότι οι εταιρίες που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό Β. Τα εμπλεκόμενα οχήματα δεν ξεπερνούν τα 2 Γ. Το ατύχημα να αφορά μόνο υλικές ζημίες οι οποίες δεν ξεπερνούν τα € 6.000 και να μην υπάρχουν σωματικές βλάβες.


3. Πότε καλώ τη φροντίδα ατυχήματος;

Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος καλώ τα τηλέφωνα της φροντίδας ατυχήματος που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλο το χρόνο .


4. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω ως παθών για να αποζημιωθώ όσο το δυνατό πιο γρήγορα από την Ασφαλιστική μου Εταιρία;

Α. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει ελεγχθεί από πραγματογνώμονα, η επόμενη ενέργεια είναι η αποστολή με fax από το συνεργείο που επισκευάζω το όχημα στον πραγματογνώμονα όλων των τιμολογίων της επισκευής που εκδόθηκαν.

Β. Σε περίπτωση που το ατύχημα έχει ελεγχθεί από τη φροντίδα ατυχήματος η επόμενη ενέργεια είναι η αποστολή με fax όλων των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία.


5. Πότε επιβαρύνομαι με επασφάλιστρα στο ασφαλιστήριο μου;

Α. Όταν το όχημα οδηγείται από άτομο κάτω των 23 ετών Β. Όταν το όχημα οδηγείται από άτομο που έχει δίπλωμα οδήγησης κάτω του ενός έτους . Όταν κάνω χρήση ρυμουλκών δύο η τεσσάρων τροχών . Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν επασφάλιστρο σε συγκεκριμένα αυτοκίνητα


6. Ποιες επιπλέον προαιρετικές καλύψεις μπορώ να δώσω σε ασφαλιστήριο αυτοκινήτου εκτός της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης;

Πυρός, πυρός από τρομοκρατικές, ολική κλοπή, μερική κλοπή, ίδιες ζημίες(μικτή), ιδ. ζημίες από κακόβουλες, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων κάλυψη αερόσακων , προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική προστασία, προστασία ΒΜ, οδική βοήθεια, αστική ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων.


7. Ποιες ασφαλίσεις είναι υποχρεωτικές;

Α. Αυτοκινήτου

Β. Μηχανής

Γ. Σκάφους

Δ. Σε περίπτωση δανείου για αγορά κατοικίας ή καταστήματος η κάλυψη του ακινήτου είναι υποχρεωτική για τους κινδύνους Πυρός και Σεισμού. Η ασφάλεια ζωής δεν είναι υποχρεωτική σίγουρα όμως είναι καλό να υπάρχει έτσι ώστε αν στο διάστημα που απαιτείτε για την αποπληρωμή του δανείου επέλθει θάνατος η μόνιμη ολική ανικανότητα του δανειολήπτη να υπάρξει και άμεση αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου.


8. Μπορώ να επισκευάσω το όχημα μου σε συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία συνεργείο;

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα συνεργεία επισκευής. Σχετικές πληροφορίες και διευθύνσεις δίδονται από το τμήμα ζημιών κάθε ασφαλιστικής εταιρείας.


9. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που συμβεί ζημία σε συμβόλαιο πυρός, σεισμού ή κλοπής για το σπίτι ή το κατάστημα μου;

Ενημερώνω άμεσα τηλεφωνικά ή γραπτά τον ασφαλιστή μου ή την ασφαλιστική μου εταιρία δίνοντας τα στοιχεία του συμβολαίου και στοιχεία επικοινωνίας μου.


10. Τι πρέπει να προσέχω ιδιαίτερα σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας;

Το βασικότερο που κοιτάζουμε σ ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας είναι αν τα κεφάλαια που έχουμε ασφαλίσει αντιστοιχούν και σε πραγματικά νούμερα. Αυτό που ασφαλίζουμε είναι η κατασκευαστική αξία του ακινήτου ( όσο αφορά το κτίριο ) και όχι η εμπορική. Την κατασκευαστική αξία την υπολογίζουμε περίπου στα 800 με 850 € ανά m2. Αν η κατοικία μας είναι 100 m2 η κατασκευαστική της αξία είναι στα 80.000 με 85.000 €. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στις απαλλαγές που ορίζει η εταιρία για κάθε περίπτωση γιατί αλλάζουν από εταιρία σε εταιρία.


11. Γιατί πρέπει να έχω τον προσωπικό μου ασφαλιστή;

Γιατί, γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, δημιουργεί για εσάς ένα «πακέτο» ασφαλιστικών καλύψεων εξασφαλίζοντας το δικό σας συμφέρον. Είναι ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα σας με γνώμονα την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας. Αυτός που σας ενημερώνει σωστά και υπεύθυνα.


Προσφορές Ασφάλισης