Τι Κάνω σε Περίπτωση Τροχαίου Ατυχήματος


Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρίας 24 ώρες το 24ωρο στον τηλεφωνικό αριθμό που εκείνη διαθέτει και αναγράφεται στο συμβόλαιό σας (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο). Ειδικός συνεργάτης έρχεται ΔΩΡΕΑΝ στον τόπο του ατυχήματος όπου :

  • Καταγράφει τις συνθήκες του ατυχήματος

  • Φωτογραφίζει τα εμπλεκόμενα οχήματα

  • Συντάσσει πρόχειρο σχεδιάγραμμα

  • Συγκεντρώνει στοιχεία μαρτύρων

  • Σας βοηθάει στην επιτόπια συμπλήρωση του εντύπου του Φιλικού Διακανονισμού ή της Δήλωσης Ατυχήματος ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αναγγελίας και δήλωσης του ατυχήματος.


Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματός σας λόγω ατυχήματος, ο συνεργάτης της Φροντίδας Ατυχήματος της εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι, θα ειδοποιήσει για τη ρυμούλκηση-μετακίνηση του οχήματός σας σε τοπικό συνεργείο, σε απόσταση μέχρι 50 χλμ από τον τόπο του ατυχήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συμβόλαιό σας να διαθέτει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας Συνεπεία Ατυχήματος ή την κάλυψη Οδικής Βοήθειας. Επιλέξτε τη μεταφορά του οχήματός σας σε ένα από τα συνεργαζόμενα συνεργεία της ασφάλειάς σας ή σε συνεργείο της αρεσκείας σας εφόσον έχετε συμπληρώσει τη Φιλική Δήλωση Ατυχήματος και δεν ευθύνεστε για το ατύχημα ή έχετε στο Συμβόλαιό σας την κάλυψη των Ζημιών Ιδίου (Μικτή Ασφάλιση) και επωφεληθείτε από:

  • την απευθείας καταβολή των εξόδων επισκευής του αυτοκινήτου σας από την ίδια την εταιρία σας

  • την ταχύτητα επισκευής


Σε περίπτωση που δεν καλέσατε επιτόπου τη Φροντίδα Ατυχήματος, φροντίστε για τη γνωστοποίηση του ατυχήματος στην εταιρία σας, μέσω:

  • του τηλεφώνου επικοινωνίας της εκάστοτε εταιρίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή

  • του τηλεφώνου επικοινωνίας μας (αν είστε ασφαλισμένοι στο site μας)

Επιπλέον, φροντίστε να δηλώσετε το ατύχημα εντός 8 ημερών από την πραγματοποίηση του ατυχήματος σε ένα από τα Υποκαταστήματα της εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι.


Εκτίμηση της Ζημιάς

Όταν το αυτοκίνητο σας είναι στο συνεργείο, καλέστε τον πραγματογνώμονα της εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι προκειμένου να το επισκεφθεί στο συνεργείο που βρίσκεται, να εκτιμήσει το κόστος ζημιάς και να καταθέσει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του στην εταιρία.


Διακανονισμός Ζημιάς & Αποζημίωση

Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο επισκευής ή αντικατάστασης ανταλλακτικών κτλ) καταθέστε τα στην ασφαλιστική σας εταιρία και εκείνη οφείλει να επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να ορισθεί ο χρόνος και το ποσό της αποζημίωσής σας.


Προσφορές Ασφάλισης