Όροι Χρήσης


1) Γενικά

Οι asfaleies auto-moto δεσμεύονται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα καθώς και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας ή τυχόν τεχνικών και τυπογραφικών λαθών, που είτε δεν μπορούν να προβλεφθούν είτε έχουν προκύψει ακούσια.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στo www.asfaleiesauto-moto.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.


2) Πνευματικά Δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, designs, slogans και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στις asfaleies auto-moto και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σχεδίων, κειμένων, γραφικών, εικόνων και φωτογραφιών) αποτελούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας του asfaleies auto-moto και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο ή τροποποίησης από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας. Η δημοσίευση των παραπάνω στον άνω διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση και κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους.


3) Υποχρεώσεις των Χρηστών

Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του asfaleies-net, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά στην μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, δεσμεύονται ότι σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δε θα προβούν ούτε στη δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς» ή/και «κακόβουλο» κώδικα οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ή μη βλάβη στην ορθή και συντονισμένη λειτουργία του συνόλου του λογισμικού που είναι προσβάσιμο μέσω του www.asfaleiesauto-moto.gr, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την διαδικτυακή πύλη της εταιρείας αλλά ούτε και σε ενέργεια που κατά την κρίση της εταιρείας εκθέτει την ίδια ή κάποιον από τους πελάτες της σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση χρήσης του παραπάνω λογισμικού αντίθετης με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τις asfaleies auto-moto για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.


4) Σύνδεσμοι προς Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Ενδέχεται οι asfaleies auto-moto να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της. Επισημαίνεται ότι οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι παραπάνω σύνδεσμοι αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τις asfaleies auto-moto, οι οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε και για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου τις οποίες αυτές ακολουθούν. Εάν ο χρήστης της πύλης asfaleies auto-moto αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.


5) Cookies

Οι asfaleies auto-moto χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες, στην προσπάθειά τους να αναβαθμίσουν τη διαδικτυακή σας εμπειρία καθώς και να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων τους. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων μορφής .txt που περιέχει μια συμβολοσειρά χαρακτήρων το οποίο μεταφέρεται από ένα διαδικτυακό τόπο στον υπολογιστή σας εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την δυνατότητα του περιηγητή που χρησιμοποιείτε να δέχεται cookies. Ένα cookie δεν έχει τη δυνατότητα να καταγράψει σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή να διαβάσει αρχεία cookies τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άλλους διαδικτυακούς τόπους. Ο διαδικτυακός τόπος του asfaleies auto-moto αποστέλλει cookies όταν τον επισκέπτεστε, κάνετε αγορές, ζητάτε ή εξατομικεύετε πληροφορίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Σε περίπτωση που έχετε ρυθμίσει τον περιηγητή σας έτσι ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies, για τεχνικούς λόγους ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή κάποιες από αυτές να μη λειτουργούν κατά τον επιθυμητό και εύλογο τρόπο.


6) Λανθασμένες τιμές προϊόντων

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές και στα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προτού προβείτε στην παραγγελία του προϊόντος για την πρόληψη τυχόν λαθών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην αδυναμία περάτωσης της παραγγελίας από τη στιγμή που οι τιμές των προϊόντων από τα οποία αυτή αποτελείται δεν ανταποκρίνονται στις τιμές αυτών όπως η εταιρεία είχε αρχικά την πρόθεση να αναρτήσει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.


7) Τροποποίηση των Παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Οι asfaleies auto-moto διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να ανανεώνουν τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.


8) Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης asfaleies auto-moto διέπονται από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση καθώς και από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003).

Ο χρήστης, με το παρόν κείμενο ως έχει, συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της πύλης από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.


Προσφορές Ασφάλισης